» Strona główna
» Akcje ratownicze
» Komunikaty i ogłoszenia
» Statystyka
» Prognoza pogody

AKTUALNOSCI
Uroczysta zbiórka w Komendzie Powiatowej PSP w Brzesku - ślubowanie strażaka: Daniela Kusek

opublikowano: 29-wrzesień-2017

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka

UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ

być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia.
Wykonując powierzone mi zadania,

ŚLUBUJĘ

przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych.
ŚLUBUJĘ

strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.

Tymi słowami w dniu 29 września 2017 r. złożył uroczyste ślubowanie przed starszym brygadierem Piotrem Strojnym - Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku w obecności koleżanek i kolegów, nowo mianowany strażak Daniel Kusek.

Przed rozpoczęciem służby w Komendzie Powiatowej PSP w Brzesku nowo przyjęty strażak musiał przejść szereg badań i testów mających na celu stwierdzenie jego przydatności do służby. Teraz, pełniąc służbę przygotowawczą, przez kolejne trzy lata będzie udowadniać, że kwalifikuje się do służby w Państwowej Straży Pożarnej ratując ludzkie życie i mienie.

Życzymy mu powodzenia i wielu sukcesów zarówno w pracy zawodowej jak również w życiu osobistym.

GALERIA - ślubowanie strażaka Daniela Kusek
opublikowano:29-wrzesień-20172007-2012 Komenda Powiatowa Państwej Straży Pożarnej w Brzesku.
www.straz.brzesko.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Oddział w Brzeskustatystyka