» Strona główna
» Akcje ratownicze
» Komunikaty i ogłoszenia
» Statystyka
» Prognoza pogody

AKTUALNOSCI
Wybuch gazu z butli w budynku mieszkalnym w Jaworsku

opublikowano: 26-październik-2009
W dniu 23 października 2009 r dyżurny PSK otrzymał zgłoszenie o wybuchu butli gazu propan butan w budynku mieszkalnym w miejscowości Jaworsko, gmina Dębno. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że w kuchni budynku jednorodzinnego doszło do wybuchu gazu z butli na skutek niedokręcenia kurka w kuchence gazowej lub poprzez nieszczelność przewodu doprowadzającego gaz z butli do kuchenki. Czynnikiem inicjującym wybuch była zapałka zapalona przez właściciela budynku. W skutek wybuchu zapaliła się w kuchni zasłona oraz tapczan, który został ugaszony przez właściciela. Na skutek wybuchu i zapłonu właściciel obiektu został poparzony (głowa oraz ręce). Zespół Pogotowia Ratunkowego udzielił pomocy poszkodowanemu przed przybyciem straży. Działania zastępu JRG polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zakręceniu butli gazowej (dokręceniu), sprawdzeniu zawartości CO (tlenku węgla) oraz gazu propan - butan przyrządami pomiarowymi w pomieszczeniach oraz sprawdzeniu kondygnacji powyżej jak i poniżej kuchni pod względem pożarowym i konstrukcyjnym. Nie stwierdzono żadnych pęknięć stanowiących naruszenie konstrukcji budynku, czy też uszkodzonych elementów stanowiących zagrożenie dla mieszkańców. Pożar nie rozprzestrzenił się poza kuchnię, która została ugaszona. Obecności gazu propan - butan nie stwierdzono, jedynie śladowe ilości gazu CO (przyrząd wskazał 20ppm.), co nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi. Pomieszczenia zostały przewietrzone i ponownie dokonano pomiaru nie stwierdzając obecność CO. Ratownicy dokonujący sprawdzenia w budynku pracowali w sprzęcie Ochrony Dróg Oddechowych (ODO).
2007-2012 Komenda Powiatowa Państwej Straży Pożarnej w Brzesku.
www.straz.brzesko.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Oddział w Brzeskustatystyka