motto

Egzamin kończący szkolenie z zakresu kierowanie działaniem ratowniczym dla strażaków OSP.

3 grudnia w Komendzie Powiatowej PSP w Brzesku odbył się egzamin kończący szkolenie strażaków OSP z zakresu kierowanie działaniem ratowniczym. Celem szkolenia było przygotowanie druhów OSP do bezpiecznego i sprawnego kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi. Na egzamin składał się test wiedzy oraz ćwiczenie praktyczne przygotowane przez strażaków JRG. 42 druhów zakończyło egzamin z wynikiem pozytywnym.