motto

HDK Jadowniki / Górka

17 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Z tej okazji w OSP Jadowniki i OSP Górka zostały zorganizowane akcje krwiodawstwa, które zmobilizowały do działania dawców krwi.

Mieszkańcy powiatu brzeskiego z wielką chęcią przybywali do jednostek, aby podzielić się najcenniejszym płynem. Akcja krwiodawstwa zorganizowana przez strażaków była dobrą okazją do oddania cząstki siebie potrzebującym, często poszkodowanym w zdarzeniach na drogach.

W akcji uczestniczyło łącznie 59 osób. W Jadownikach krew oddało 32 osoby, a w Górce 27. Wszystko przebiegło bardzo sprawnie, dzięki fachowej pomocy Pań z oddziału terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.