motto

Informacja dotycząca szkoleń dla strażaków ratowników OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku informuje o planowanym rozpoczęciu następujących szkoleń:

1. W dniu 27 września 2018 r. o godzinie 16:00 w sali szkoleniowej KP PSP w Brzesku będzie miało miejsce rozpoczęcie szkolenia dla kierujących działaniem ratowniczym – Dowódców OSP, łączna ilość godzin na szkoleniu wynosi 36 godzin lekcyjnych.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest:

 • dostatecznie do dnia 27 września 2018 r. karty skierowania podpisanej przez Naczelnika Jednostki OSP, oraz zatwierdzonej przez właściwy Urząd Gminy (wzór skierowania zamieszczony na stronie internetowej KP PSP Brzesko: http://www.straz.brzesko.pl/),
 • wiek - nie przekroczone 65 lat;
 • dostarczenie najpóźniej do dnia 27 września 2018 r. kserokopii orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność członka Ochotniczej Straży Pożarnej do udziału w akcjach ratowniczych (przykładowy wzór zaświadczenia lekarskiego  zamieszczony na stronie internetowej KP PSP Brzesko: http://www.straz.brzesko.pl/, kserokopię prosimy wykonać na odwrocie karty zgłoszenia),
 • minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych;
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg. programu z 2015 roku lub spełnienie wymagań równorzędnych według „Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2006 roku.

2. W dniu 15 października 2018 r. o godzinie 16:00 w sali szkoleniowej KP PSP w Brzesku będzie miało miejsce rozpoczęcie szkolenia z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach, łączna ilość godzin na szkoleniu wynosi 24 godziny lekcyjne.
Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest:

 • ukończenie szkolenia strażaków ratowników OSP realizowanego jednoetapowo lub szkolenia strażaków ratowników OSP część II,
 • dostarczenie najpóźniej do dnia 10 października 2018 r. karty skierowania podpisanej przez Naczelnika Jednostki OSP, oraz zatwierdzonej przez właściwy Urząd Gminy (wzór karty zamieszczony na stronie internetowej KP PSP Brzesko: http://www.straz.brzesko.pl/),
 • dostarczenie najpóźniej do dnia 10 października 2018 r. kserokopii orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność członka Ochotniczej Straży Pożarnej do udziału w akcjach ratowniczych (przykładowy wzór zaświadczenia lekarskiego zamieszczony na stronie internetowej KP PSP Brzesko: http://www.straz.brzesko.pl/, kserokopię prosimy wykonać na odwrocie karty zgłoszenia),
 • ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,
 • posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe (system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.
pdf
KARTA SKIEROWANIA
pdf
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE