motto

Informacja o zawodach medycznych

W dniu 26 października 2019 r. odbędą się ćwiczenia powiatowe podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w sytuacjach symulowanych. Planowane są trzy epizody, na terenie remizy OSP Szczepanów, w budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku oraz na terenie brzeskiego rynku, gdzie można będzie podglądać zmagania strażaków w godz. od 8:00 do 13:00.  Strażacy będą ćwiczyć zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej, zabezpieczenia poszkodowanego z urazami spowodowanych zdarzeniem drogowym i upadkiem oraz sposoby zabezpieczenia i przygotowania poszkodowanego do transportu medycznego. Poszczególne zadania będą punktowane przez rozjemców według check-listy, która pozwoli wyłonić najlepiej przygotowany do działań medycznych zastęp OSP. Ćwiczenia są doskonałym elementem edukacyjno - szkoleniowym przygotowującym strażaków ochotników do udzielania pomocy medycznej osobom poszkodowanym przed przybyciem Zespołów Ratownictwa Medycznego, gdyż niejednokrotnie w realnych działaniach to właśnie ochotnicy jako pierwsi docierają do poszkodowanych.