motto

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku

W związku z potwierdzoną wynikami badań laboratoryjnych, właściwą jakością wody dystrybuowanej przez wodociąg publiczny Brzesko-Łukanowice, w dniu dzisiejszym, na stronie brzeskiej Stacji został zamieszczony komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku, potwierdzający przydatność do spożycia przez ludzi wody z ww. sieci wodociągowej. Komunikat znajduje się pod następującym adresem: https://pssebrzesko.wsse.krakow.pl/index.php/komunikaty/586-komunikat-panstwowego-powiatowego-inspektora-sanitarnego-w-brzesku-z-dnia-26-sierpnia-2019-r-w-sprawie-jakosci-wody-pochodzacej-z-wodociagu-publicznego-brzesko-lukanowice