motto

Ministerstwo Zdrowia przekazuje plakat dotyczący zapobiegania zakażeniu koronawirusem

Plakat dotyczący zapogieganiu zakażeniu koronawirusem 
http://www.gov.pl/koronawirus

pdf