motto

Powołanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku

24 sierpnia 2020 roku Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Filipek powołał z dniem 25 sierpnia 2020 r. bryg. mgr inż. Janusza Poterę  na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Brzesku.

bryg. mgr inż. Janusz Potera rozpoczął służbę w 1990 r. w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. Następnie swoje doświadczenie zawodowe zdobywał na poszczególnych stanowiskach służbowych m.in.: dowódcy zastępu, dowódcy sekcji, dowódcy zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Wieliczce oraz jednocześnie starszego instruktora w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Pożarniczego w Wieliczce.

Od roku 1998 związany z Komendą Rejonową (później Powiatową) PSP w Brzesku, gdzie zajmował kolejno stanowiska dowódcy zmiany oraz dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej. W trakcie służby bryg. Janusz Potera uzupełniał wiedzę i podnosił kwalifikacje kończąc m.in. zaoczne studia inżynierskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, następnie studia magisterskie na Akademii Finansów w Warszawie na kierunku ekonomika i organizacja ratownictwa oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie.