motto

Szkolenia dotyczące przeciwdziałania COVID-19 w formie vieokonferencji z druhami OSP z KSRG

W dniach 27 i 31 marca 2020 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku przeprowadziła szkolenia związane z przeciwdziałaniem epidemii choroby COVID-19 w formie videokonferencji.

W szkoleniach uczestniczyło 60 strażaków OSP z KSRG oraz Komendanci Gminni OSP.

Omówiono:  

  • charakterystykę wirusa oraz zagrożenia z nim związane i możliwe drogi zarażenia;
  • zasady postepowania oraz instrukcję pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną;
  • omówiono procedurę GIS MSWiA jak należy postępować w stosunku do osoby podejrzanej o Covid-19 lub z potwierdzonym jej rozpoznaniem;
  • rola KDR w rozpoznaniu i schemat zbierania wywiadu epidemiologicznego
  • przeanalizowano wytyczne postępowania dla OSP KSRG zatwierdzone przez KG PSP podczas działań w związku z koronawirusem;  
  • omówiono procedurę ubierania i rozbierania się ze środków ochrony biologicznej oraz dalszego postępowania;
  • omówiono parametry masek jedno i wielorazowych w oparciu o ich klasę ochrony pod kątem SARS-CoV-2;
  • realizacje procedur KPP w stosunku do podejrzanych lub z potwierdzona choroba COVID-19;
  • realizacja wsparcia psychologicznego i pomocy psychologicznej dla strażakom i ich rodzin w oparciu o materiały dostępne na stronie www.straz.gov.pl w zakładce koronawirus.