motto

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadania publiczne

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadania publiczne "Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku.

Nawiązując do wniosków 5000+ proszę o zapoznanie się z propozycjami zakupowymi w zakresie wydatkowania w/w środków. (w załączniku)

Proszę pamiętać że zakup musi być wydatkiem bieżącym,  czyli mieścić się w kwocie do 10 000 zł (wszystko powyżej są to zakupy inwestycyjne, nie mogą być dofinansowane z programu 5000+).

Na jednostkę przypada 5000 zł, można złożyć tylko jeden wniosek na jednostkę i do 10 września musi być dostarczany do KP PSP w Brzesku (wzór w poprzedniej wiadomości email)

Termin realizacji zadania do 31.12.2019 . Na złożenia sprawozdania z realizacji zadania jest 30 dni.

Umowy podpisują osoby zgodne z  aktualnym Krajowym Rejestrem Sądowym.

Jednostka musi posiadać swoje konto bankowe (zleceniodawca nie przewiduje przesłania środków finansowych na konta osób prywatnych, instytucji, Urzędów Gmin itp..)

pdf
Słowo wstępne KG PSP
pdf
Tryb i zasady
pdf
Wniosek
pdf
Przykładowy wniosek
docx
Propozycja działań w zakresie wydatkowania środków