motto

Uroczysta zbiórka w Komendzie Powiatowej PSP w Brzesku - ślubowanie strażaka: Macieja Janika

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka

                                                  UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ

być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia
                                          - nawet z narażeniem życia.
                                    

                                          Wykonując powierzone mi zadania,

                                                           ŚLUBUJĘ

przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych.

                                                           ŚLUBUJĘ

strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby
                            oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.

Tymi słowami w dniu 30 kwietnia 2019 r. złożył uroczyste ślubowanie przed starszym brygadierem Piotrem Strojnym - Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku w obecności koleżanek i kolegów, nowo mianowany strażak Maciej Janik.

Przed rozpoczęciem służby w Komendzie Powiatowej PSP w Brzesku nowo przyjęty strażak musiał przejść szereg badań i testów mających na celu stwierdzenie jego przydatności do służby. Teraz, pełniąc służbę przygotowawczą, przez kolejne trzy lata będzie udowadniać, że kwalifikuje się do służby w Państwowej Straży Pożarnej ratując ludzkie życie i mienie.

Życzymy mu powodzenia i wielu sukcesów zarówno w pracy zawodowej jak również w życiu osobistym.