motto

XIII Ogólnopolska Piesza Pielgrzymka Strażaków i ich rodzin na Jasną Górę