motto

Zawody medyczne jednostek OSP 2019

W dniu 26 października 2019 odbyły się ćwiczenia powiatowe zorganizowane dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu brzeskiego których głównym celem było doskonalenie umiejętności wdrażania procedur z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. W ćwiczeniach udział wzięło 20 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej. W trakcie ćwiczeń uczestnicy mieli do wykonania trzy zadania, oceniane według Checklisty.  Podczas każdego założenia ćwiczące zastępy mogły zdobyć po 100 pkt.

Założenia zostały zrealizowane w trzech punktach na terenie gminy Brzesko:

Na terenie brzeskiego rynku  ćwiczący  mieli za zadanie udzielić skutecznej pomocy poszkodowanemu kierowcy pojazdu który uderzył w drzewo. Celem ćwiczenia było odpowiednie rozpoznanie miejsca zdarzenia, zabezpieczenie medyczne oraz skuteczna ewakuacja i przekazanie zespołowi ratownictwa medycznego poszkodowanego. W trakcie zadania ćwiczący zastęp był oceniany za pozytywne wykonanie czynności, niewłaściwe wdrażanie procedur ratowniczych skutkowało punktami ujemnymi.  

Linkd do galerii zdjęć https://drive.google.com/drive/folders/1xUZDTdg1cpddahl6MOCQCrlvgjDP-dlU

Najwyżej ocenione w tym zadaniu jednostki OSP zdobyły następującą ilość punktów:

 • OSP Jadowniki                                                    80 pkt
 • OSP Szczepanów                                               72 pkt
 • OSP Uście Solne                                                 69 pkt   
 • OSP Doły i OSP Jaworsko (ex aequo)         68 pkt

W budynku Urzędu Miasta w Brzesku zadaniem ćwiczących było wdrożenie właściwych procedur ratowniczych u osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia. Głównym celem ćwiczenia było zwrócenie uwagi na niezbędną kontrolę jamy ustnej przed przystąpieniem do oceny stanu poszkodowanego,   prowadzenie efektywnego uciskania klatki piersiowej oraz wykorzystanie dostępnego w budynku urzędu Defibrylatora AED. W trakcie realizacji zadnia niewłaściwa ocena stanu poszkodowanego oraz brak znajomości obsługi defibrylatora AED skutkowała przyznaniem punktów ujemnych.   

Najlepszych pięć jednostek OSP w tym ćwiczeniu zdobyło następującą liczbę pkt:

 • OSP Biesiadki                                      94 pkt
 • OSP Porąbka Iwkowska                  84 pkt
 • OSP Czchów                                        69 pkt    
 • OSP Biskupice Melsztyńskie         68 pkt
 • OSP Dębno                                          65 pkt         

Trzecie zdanie realizowane było w kanale warsztatowym w budynku remizy OSP w Szczepanowie w którym znajdował się poszkodowany w prostym kontakcie słownym z obrażeniami głowy, pleców oraz niedowładem kończyn dolnych. Głównym zadaniem ratowników było dokonanie badania poszkodowanego w ciasnej przestrzeni, wdrożenie odpowiednich procedur ratowniczych, ewakuacja poszkodowanego z kanału i przekazanie Zespołowi Ratownictwa Medycznego do dalszych działań.

Z tym zadaniem najlepiej poradziły sobie następujące jednostki OSP:

 • OSP Maszkienice                                               96 pkt
 • OSP Czchów i OSP Jadowniki (ex aequo) 93 pkt
 • OSP Szczurowa                                                   92 pkt   
 • OSP Dębno                                                          90 pkt

Najlepiej z wszystkimi trzema zadaniami poradził sobie zastęp z JRG Brzesko który łącznie zdobył 282 pkt. Wśród jednostek OSP klasyfikacja generalna dziesięciu najwyżej ocenionych zastępów wygląda następująco:

 • OSP Biesiadki                                    239 pkt
 • OSP Jadowniki                                  221 pkt
 • OSP Czchów                                      220 pkt
 • OSP Porąbka Iwkowska                208 pkt
 • OSP Maszkienice                             201 pkt
 • OSP Dębno                                        200 pkt
 • OSP Szczurowa                                196 pkt
 • OSP Złota                                           188 pkt
 • OSP Borzęcin Górny                       182 pkt
 • OSP Porąbka Uszewska                180 pkt

Wszystkim zastępom gratulujemy realizacji celów ćwiczeń, dziękujemy gospodarzowi miasta Brzeska Panu Tomaszowi Latocha za udostępnienie obiektów do ćwiczeń oraz wsparcie finansowe.  Kołu gospodyń Wiejskich ze Szczepanowa dziękujemy za sycący posiłek regeneracyjny dla uczestników ćwiczeń, jak również księdzu proboszczowi z parafii Św. Stanisława w Szczepanowie za udostępnienie obiektu parafialnego celem omówienia i podsumowania ćwiczeń.