» Misja
» Teren działania
» Wyposażenie
» Regulamin organizacyjny
» Składniki majątku
» Historia
» Kierownictwo Komendy
» Kontakt
» Organizacja KP
» Emeryci
» Przepisy prawne

» Dowództwo JRG
» Podział bojowy
» Wyposażenie
» Zadania
» Kontakt

» Zadania
» Kontakt

» Zadania
» Kontakt

» Zadania
» Kontakt

» Zadania
» Kontakt

» Zadania
» Kontakt

Komenda Powiatowa PSP w Brzesku > Teren działania


Terenem działania Komendy Powiatowej jest obszar Powiatu Brzeskiego

Powiat, w tym szczególnie jego centralna część z miastem Brzesko, położony jest w obrębie wysoko zurbanizowanego pasma, przecinającego Południową Polskę.
Południowa część powiatu leży w obszarze Pogórza Wielickiego, a północna część w Kotlinie Sandomierskiej.
Powierzchnia : 590 km2
Ludność : ok. 91 tyś z czego 20% - ludność miejska.
W skład powiatu wchodzi siedem gmin tj.
1. Gmina Brzesko,
2. Gmina Borzęcin,
3. Gmina Czchów,
4. Gmina Dębno,
5. Gmina Gnojnik,
6. Gmina Iwkowa,
7. Gmina Szczurowa.

Powiat graniczy z 6 sąsiednimi powiatami tj. bocheńskim, limanowskim, nowosądeckim, tarnowskim, dąbrowskim, proszowickim.

Na terenie całego powiatu funkcjonuje 59 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego 13 należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.2007-2012 Komenda Powiatowa Państwej Straży Pożarnej w Brzesku.
www.straz.brzesko.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Oddział w Brzeskustatystyka