» Misja
» Teren działania
» Wyposażenie
» Regulamin organizacyjny
» Składniki majątku
» Historia
» Kierownictwo Komendy
» Kontakt
» Organizacja KP
» Emeryci
» Przepisy prawne

» Dowództwo JRG
» Podział bojowy
» Wyposażenie
» Zadania
» Kontakt

» Zadania
» Kontakt

» Zadania
» Kontakt

» Zadania
» Kontakt

» Zadania
» Kontakt

» Zadania
» Kontakt

Komenda Powiatowa PSP w Brzesku > Historia i najważniejsze wydarzenia od chwili utworzenia

Komenda Powiatowa Straży Pożarnych w Brzesku powołana została w 1950 r. Początkowo podlegała jednemu z wydziałów Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Brzesku i swoją siedzibę miała w Magistracie Miasta, a następnie była samodzielnym wydziałem Urzędu Powiatowego w Brzesku.

Do 1969 r. Komenda mieściła się w budynku władz powiatowych.
Z dniem 1 stycznia 1970 r. Komenda Rejonowa Straży Pożarnych przeniesiona została do nowo oddanej strażnicy przy ul. Solskiego 16 w Brzesku. Z dniem tym, powołana została również, przez Ministra Spraw Wewnętrznych na wniosek Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, Zawodowa Straż Pożarna w Brzesku.

ZSP utworzona została na bazie istniejącego pogotowia przeciwpożarowego przy jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzesku przejmując sprzęt i kilku etatowych strażaków. ZSP posiadała wówczas 3 samochody gaśnicze w tym: dwa samochody wodno-pianowe na podwoziu Star 26, oraz jeden samochód śniegowy (ze środkiem gaśniczym CO2 ) na podwoziu Star 29 i 5 aparatów oddechowych na sprężone powietrze. Obsadę brzeskiej straży stanowiło wówczas 18 strażaków. Pierwszym dowódcą naszej jednostki ratowniczej został kpt. poż. Jan Blicharz, który był zarazem Komendantem Powiatowym Straży Pożarnych.

Od 1 lipca 1975 r. (tj. z chwilą reorganizacji administracji państwowej i likwidacji powiatu brzeskiego) ZSP stała się Komendą Rejonową Straży Pożarnych.

W 1971 r. podjęto decyzję o rozbudowie istniejącej strażnicy w związku z otrzymywaniem coraz to nowego sprzętu oraz zwiększaniem jego ilości. Przekazanie do użytku dobudowanej części budynku nastąpiło w 1974 r. Budynek strażnicy powiększył się wtedy o 3 stanowiska garażowe, dużą świetlicę na piętrze, holl i 4 pomieszczenia przeznaczone na szatnie dla załogi. Rozbudowę remizy sfinansowano wtedy ze środków Urzędu Powiatowego i Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnych.

Stan osobowy załogi z biegiem lat systematycznie wzrastał, z 18 osób w chwili powołania, do 36 w 1984 r. i 41 w 1991 r. Pierwszy chorąży pożarnictwa zaczął pełnić służbę zmianową w 1979 r., a oficer w 1970 r. W 1991 r. 87 % stanu osobowego posiadało średnie wykształcenie ogólne.

W 10 rocznicę działalności społeczeństwo ziemi brzeskiej oraz jednostki OSP ufundowały sztandar dla ZSP w Brzesku. Uroczyste przekazanie sztandaru odbyło się w maju 1983 r. na placu miejskim (dziś-pl. Kazimierza Wlk.), a przekazania dokonał Jan Musiał wicewojewoda tarnowski.

Charakterystyczne i bardzo duże akcje, w których uczestniczyła brzeska straż:
- 1971 r. pożar dużych stodół i stogów słomy Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wyższej Szkoły Rolniczej w Brzesku,
- 1983 r. pożar kartonowni w Zakładach Piwowarskich Okocim w Brzesku,
- 1985 r. pożar duży budynku magazynowo- administracyjnego Zakładu Rolniczego „Igloopol” w Borzęcinie.
- 1989 r. pożar szybu odwiertu naftowego w Mokrzyskach - Grądach,
- 1992 r. pożar lasów w okolicach Kuźni Raciborskiej,

W trakcie swojej działalności sportowej strażacy zawodowi z Brzeska odnosili liczne sukcesy; do największych należy zaliczyć: zajęcie I miejsca drużynowo w latach 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 w Mistrzostwach Wojewódzkich w Sporcie Pożarniczym; zajęcie II miejsca w 2005 roku w zawodach w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Podmiotów Tworzących i Wspierających Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu krajowym oraz I miejsca w wojewódzkich mistrzostwach straży pożarnych w piłce halowej w 2007 roku.

Nieprzeciętni ludzie zasłużeni dla jednostki:
- ogn. Bogdan Jurek uratował pracownika zasypanego miałem węglowym w silosie Ciepłowni Miejskiej w Brzesku w 1991 r.
- st. ogn. Zbigniew Biliński - dowódca sekcji, który był wybitnym instruktorem sportu pożarniczego.
- mł. chor. Tadeusz Strojny racjonalizator i wybitny konserwator sprzętu silnikowego.
- asp. sztab. Mieczysław Słowiak organizator Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w powiecie brzeskim.

Komendanci Straży Pożarnej w Brzesku to:
- Kabziński od 1950 r. do 1954 r.
- kpt. Maksymilian Migdał od 1954 r. do 1959 r.
- mjr. Bronisław Szewczyk od 1959 r. do 1968 r.
- mjr. Jan Blicharz od 1968 r. do 30.06.1975 r.
- ppłk. Roman Palej od 01.07.1975 r. do 30.06.1992 r.
- kpt. Janusz Stawarz od 01.07.1992 r. do 14.06.1994 r.
- st. kpt. Bogusław Kogut od 15.06.1994 r. do 15.05.2002 r.
- st. bryg. Dariusz Pęcak od 16.06.2002 r. do 31.10.2016 r.
- st. bryg. Piotr Strojny od 30.12.2016 r. - nadal2007-2012 Komenda Powiatowa Państwej Straży Pożarnej w Brzesku.
www.straz.brzesko.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Oddział w Brzeskustatystyka