» Założenia systemu
» KSRG na szczeblu powiatu
» Jednostki włączone do KSRG
» Jednostki współdziałające z    KSRG

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy > KSRG na szczeblu powiatu

Na poziomie powiatowym system tworzą następujące podmioty:

1) komenda powiatowa (miejska) Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku;
2) jednostki ochrony przeciwpożarowej mające siedzibę na obszarze powiatu włączone do systemu 12 jednostek OSP;
3) powiatowy zespół do spraw zarządzania kryzysowego;
4) włączone do systemu inne służby, inspekcje, straże i instytucje, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 111, poz. 725 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1126);
5) specjaliści w sprawach ratownictwa i inne podmioty, włączeni do systemu w drodze umowy cywilnoprawnej.2007-2012 Komenda Powiatowa Państwej Straży Pożarnej w Brzesku.
www.straz.brzesko.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Oddział w Brzeskustatystyka