» Informacje, komunikaty
» Zarząd Oddziału Powiatowego    ZOSP
» Jednostki OSP włączone do    KSRG
» Jednostki OSP współdziałające    z KSRG

INFORMACJE I KOMUNIKATY
Dotacje celowe dla jednostek OSP z terenu powiatu brzeskiego.

opublikowano: 04-lipiec-2016
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku informuje, że w ramach realizacji programu: „Poprawa Bezpieczeństwa Mieszkańców Powiatu Brzeskiego w Zakresie Ochrony Przeciwpożarowej” Powiat Brzeski ustalił harmonogram działań związanych z udzieleniem dotacji celowej dla jednostek OSP z terenu powiatu.
Realizując w/w harmonogram informujemy jednostki OSP z terenu powiatu brzeskiego o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zakupów, których celem jest podniesienie gotowości operacyjnej jednostki.

Składane wnioski mogą dotyczyć:
• dofinansowania zakupu sprzętu ratowniczego,
• dofinansowania zakupu wyposażenia osobistego strażaka,
• dofinansowania realizacji zadań w infrastrukturę techniczną budynków remiz takich jak montaż urządzeń selektywnego alarmowania,
• dofinansowanie innych zadań poprawiających poziom wyposażenia i przygotowania do działań jednostek OSP.

Składanie wniosków o dofinansowanie - do 10 lipca 2016r.
Rozpatrywane będą tylko wnioski złożone przez jednostki OSP w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Brzesku, dotyczące poprawy lub zapewnienia gotowości operacyjnej danej jednostki. Do wniosków należy dołączyć stosowną, pisemną deklarację Urzędu Gminy lub Zarządu jednostki o partycypacji w wysokości do 50% kosztów poniesionych na realizację danego zakupu.

Wzory wniosków w załączeniu.

wzór wniosku

wzór deklaracji


2007-2012 Komenda Powiatowa Państwej Straży Pożarnej w Brzesku.
www.straz.brzesko.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Oddział w Brzeskustatystyka