» Informacje, komunikaty
» Zarząd Oddziału Powiatowego    ZOSP
» Jednostki OSP włączone do    KSRG
» Jednostki OSP współdziałające    z KSRG

INFORMACJE I KOMUNIKATY
Szkolenie strażaków ratowników OSP część II oraz szkolenie strażaków ratowników OSP realizowane jednoetapowo

opublikowano: 09-grudzień-2016
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku informuje, że w dniu 19 grudnia 2016 roku o godzinie 16:00 w sali szkoleniowej KP PSP w Brzesku planowane jest rozpoczęcie szkolenia strażaków ratowników OSP część II.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest:
- ukończenie szkolenia strażaków ratowników OSP część I lub szkolenia szeregowców organizowanego przed rokiem 2006,
- dostarczenie do dnia 15 grudnia 2016 r. karty skierowania podpisanej przez Naczelnika Jednostki OSP, oraz zatwierdzonej przez właściwy Urząd Gminy (wzór kary zamieszczony na stronie internetowej KP PSP Brzesko: http://www.straz.brzesko.pl/),
- dostarczenie do dnia 15 grudnia 2016 r. kserokopii orzeczenia lekarskiego stwierdzającego możliwość udziału w działaniach ratowniczych strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej. (przykładowy wzór zaświadczenia lekarskiego zamieszczony na stronie internetowej KP PSP Brzesko: http://www.straz.brzesko.pl/, kserokopię prosimy wykonać na odwrocie karty skierowania),
- ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,
- posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W dniu 23 stycznia 2017 r. o godzinie 16:00 w sali szkoleniowej KP PSP w Brzesku będzie miało miejsce rozpoczęcie szkolenia strażaków ratowników OSP realizowane jednoetapowo.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest:
- dostarczenie do dnia 16 stycznia 2017 r. karty skierowania podpisanej przez Naczelnika Jednostki OSP, oraz zatwierdzonej przez właściwy Urząd Gminy (wzór kary zamieszczony na stronie internetowej KP PSP Brzesko: http://www.straz.brzesko.pl/),
- dostarczenie do dnia 16 stycznia 2017 r. kserokopii orzeczenia lekarskiego stwierdzającego możliwość udziału w działaniach ratowniczych strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej. (przykładowy wzór zaświadczenia lekarskiego zamieszczony na stronie internetowej KP PSP Brzesko: http://www.straz.brzesko.pl/, kserokopię prosimy wykonać na odwrocie karty skierowania),
- ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,
- posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona o przyjęciu będzie decydowała data dostarczenia karty zgłoszenia kandydata na szkolenie

wzór karty skierowania

wzór zaświadczenia lekarskiego


2007-2012 Komenda Powiatowa Państwej Straży Pożarnej w Brzesku.
www.straz.brzesko.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Oddział w Brzeskustatystyka