» Informacje, komunikaty
» Zarząd Oddziału Powiatowego    ZOSP
» Jednostki OSP włączone do    KSRG
» Jednostki OSP współdziałające    z KSRG

INFORMACJE I KOMUNIKATY

opublikowano: 26-styczeń-2009
Kurs „Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część II” przeprowadzony został w Komendzie Powiatowej PSP w Brzesku w okresie od 03 do 21 listopada 2008r. według programu nauczania „System szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”. W kursie uczestniczyło 33 słuchaczy. W dniu 21 listopada 2008 r. o godz. 16.00, odbyły się na terenie naszej komendy, egzaminy ...czytaj więcej

opublikowano: 04-grudzień-2008
Na kurs zostało zapisanych 33 uczestników z ośmiu Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu brzeskiego:
- OSP Czchów
- OSP Gnojnik
- OSP Jadowniki
- OSP Łoniowa
- OSP Uszew
- OSP Porąbka Iwkowska
- OSP Szczepanów
- OSP Szczurowa

Szkolenie zaplanowano w wymiarze 51 godzin lekcyjnych, przeprowadzone będzie w dniach od 3 do 21 listopada 2008 r. W dniu 15 ...czytaj więcej

opublikowano: 28-maj-2008
Przewidywany termin przeprowadzenia kursu od 16 czerwca do 11 lipca 2008r.
Na kurs zostaną zapisani tylko Ci uczestnicy, którzy w terminie do 10 czerwca 2008r. złożą wymagane dokumenty w Komendzie Powiatowej PSP w Brzesku.
Po weryfikacji uczestników i przypisaniu ich do poszczególnych kursów będą oni mogli korzystać z materiałów szkoleniowych za pośrednictwem Internetu.
Zajęcia praktyczne dla uczestników ...czytaj więcej

opublikowano: 04-marzec-2008
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku informuje:

Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem radcy prawnego Komendy Głównej Policji, art. 53 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym, w sposób jednoznaczny określa, że pojazd może korzystać z uprzywilejowania w ruchu drogowym jedynie, gdy uczestniczy w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo ...czytaj więcej

opublikowano: 01-luty-2008
Elementem niezbędnym do wzięcia uczestnictwa w tej formie szkolenia jest posiadanie dostępu do Internetu,

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest:
- posiadanie karty zgłoszenia podpisanej przez Naczelnika Jednostki OSP, zatwierdzonej przez właściwy Urząd Gminy oraz Komendanta Gminnego,
- posiadanie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność członka Ochotniczej Straży Pożarnej do udziału w akcjach ...czytaj więcej

opublikowano: 01-luty-2008
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie podjęła prace mające na celu wdrożenie pilotażowego programu realizacji szkoleń dla członków OSP w oparciu o platformę e-learningową (internetowy system szkolenia).
W pierwszym etapie proponowana jest realizacja szkolenia w oparciu o program szkolenia strażaków ratowników OSP część I. W etapie tym zainteresowani /spełniający wymogi w zakresie przyjęcia na ...czytaj więcej


Archwium wiadomości
2007-2012 Komenda Powiatowa Państwej Straży Pożarnej w Brzesku.
www.straz.brzesko.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Oddział w Brzeskustatystyka