» Strona główna
» Akcje ratownicze
» Komunikaty i ogłoszenia
» Statystyka
» Prognoza pogody

AKTUALNOSCI
Apel do druhów strażaków ochotników o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób samotnych potrzebujących wsparcia w okresie silnych mrozów.

opublikowano: 03-styczeń-2017
Mając na uwadze falę silnych mrozów mających wystąpić na terenie całego kraju zwracam się z prośbą i apelem do druhów Ochotniczych Straży Pożarnych o uwrażliwienie na los ludzi wymagających pomocy w tym okresie i przekazywanie służbom społecznym informacji o osobach starszych i samotnie zamieszkałych, a przebywających w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu.
Istotne jest dotarcie do takich osób, zapoznanie się z warunkami ich przebywania ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby starsze, samotne i bądź mieszkające na terenie ogródków działkowych.
Osobom wymagającym wsparcia w zależności od zdiagnozowanych dominujących trudności powinna zostać udzielona pomoc poprzez zgłoszenie ich sytuacji do Ośrodków Pomocy Społecznej, które to instytucje udzielają pomocy w postaci opału, gorącego posiłku, zabezpieczenia potrzeb w zakresie odzieży i obuwia dostosowanych do obecnej pory roku albo skierowania do schroniska lub ośrodka wsparcia. W przypadku tej grupy osób zapewniana jest również pomoc przez te instytucje w zakresie opieki nad ludźmi chorymi.
Wobec osób bezdomnych szczególnie narażonych na ujemne skutki niskich temperatur proszę o podjęcie działań wspólnie przez organizacje pozarządowe, które świadczą pomoc w tym zakresie poprzez schronienia w noclegowniach, schroniskach, ośrodkach wsparcia dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Wykazami placówek świadczących pomoc na rzecz osób bezdomnych dysponują Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich, Miejskich i Gminnych, a także placówki Policji i właściwe terenowo Komendy Powiatowe PSP.

Znając dotychczasowe zaangażowanie druhów strażaków, wierzę, że podjęte przez Was działania pomogą przetrwać ten trudny okres wielu osobom.
2007-2012 Komenda Powiatowa Państwej Straży Pożarnej w Brzesku.
www.straz.brzesko.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Oddział w Brzeskustatystyka