» Strona główna
» Akcje ratownicze
» Komunikaty i ogłoszenia
» Statystyka
» Prognoza pogody

AKTUALNOSCI
Narada roczna podsumowująca funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Brzeskiego w 2009 roku

opublikowano: 16-luty-2010
W dniu 10 lutego 2010 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zorganizowała naradę roczną, podsumowującą funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu brzeskiego w 2009 roku. W naradzie brali udział: Komendant Wojewódzki PSP st.bryg. Andrzej Mróz, Starosta Powiatu Ryszard Ożóg, V-ce Starosta Powiatu Stanisław Pacura, przewodniczący rady powiatu Sławomir Pater, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin w powiecie, komendant powiatowy oraz kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych w KP PSP w Brzesku, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP dh Marian Zalewski, komendanci gminni oraz prezesi Zarządów Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych.
Podczas spotkania przedstawiono i omówiono informację o stanie bezpieczeństwa powiatu brzeskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w powiecie brzeskim w roku 2009. W podsumowaniu Komendant Powiatowy bryg. Dariusz Pęcak podziękował przedstawicielom samorządów oraz jednostkom OSP za współpracę i przedstawił główne kierunki działań komendy na rok 2010.

GALERIA - Narada podsumowująca działalność KP PSP w Brzesku za 2009 rok
opublikowano:11-luty-2010

2007-2012 Komenda Powiatowa Państwej Straży Pożarnej w Brzesku.
www.straz.brzesko.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Oddział w Brzeskustatystyka