» Strona główna
» Akcje ratownicze
» Komunikaty i ogłoszenia
» Statystyka
» Prognoza pogody

AKTUALNOSCI
ZIMOWE UTRZYMANIE OBIEKTÓW - przypomnienie obowiązków

opublikowano: 14-luty-2010
W związku z obfitymi opadami śniegu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku przypomina o podstawowych obowiązkach spoczywających na właścicielach, zarządcach i administratorach obiektów budowlanych i terenów, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom tych obiektów, poprzez bieżące usuwanie śniegu i lodu z dachów obiektów oraz utrzymywanie dróg pożarowych i dostępu do hydrantów zewnętrznych przeciwpożarowych, w sposób zapewniający skuteczne prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych.

Kwestie związane z usuwaniem śniegu i lodu z dachów obiektów budowlanych reguluje ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 6/06 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 29 stycznia 2006 r. w sprawie nakazu usuwania śniegu i lodu z dachów obiektów budowlanych, w którym w § 1 czytamy:

1. Nakazuje się właścicielom, posiadaczom, zarządcom i administratorom obiektów budowlanych usytuowanych na terenie województwa małopolskiego bieżące usuwanie z dachów tych obiektów śniegu i lodu.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, winny być wykonywane w terminach zapewniających stałe bezpieczeństwo obiektów budowlanych oraz stałe bezpieczeństwo ludzi i mienia.

UWAGA:

Kto nie wykonuje nakazu opisanego w § 1 podlega karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.pełny tekst rozporządzenia


2007-2012 Komenda Powiatowa Państwej Straży Pożarnej w Brzesku.
www.straz.brzesko.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Oddział w Brzeskustatystyka