» Strona główna
» Akcje ratownicze
» Komunikaty i ogłoszenia
» Statystyka
» Prognoza pogody

AKTUALNOSCI
Komenda Powiatowa PSP w Brzesku informuje o rozpoczęciu szkoleń dla druhów OSP w miesiącu kwietniu.

opublikowano: 13-kwiecień-2010
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku informuje, że w miesiącu kwietniu 2010 r. planowane jest rozpoczęcie następujących szkoleń:

1. W dniu 19 kwietnia 2010 r. o godzinie 16:00 strażaków ratowników OSP część pierwsza, realizowane w oparciu o platformę e-learningową (internetowy system szkolenia) dla członków OSP.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest:
- dostarczenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia karty zgłoszenia podpisanej przez Naczelnika Jednostki OSP, oraz zatwierdzonej przez właściwy Urząd Gminy oraz Komendanta Gminnego (wzór karty w załączeniu),
- dostarczenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność członka Ochotniczej Straży Pożarnej do udziału w akcjach ratowniczych,
- ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat życia,
- posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Elementem niezbędnym do uczestniczenia w tej formie szkolenia jest dostęp do Internetu.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu po spełnieniu warunków wskazanych powyżej proszone są o zgłoszenie się w siedzibie KP PSP w Brzesku w dniu 19 kwietnia 2010 r. o godzinie 16.00.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 19 ust. 1b ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z późn. zm.) bezpośredni udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie ochotniczych straży pożarnych, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 60 lat, posiadają aktualne badania lekarskie oraz odbyli szkolenie pożarnicze organizowane przez Państwową Straż Pożarną (szkolenia szeregowców organizowane po roku 1992, szkolenia strażaków ratowników OSP część pierwsza organizowane po roku 2006).

2. W dniu 21 kwietnia 2010 r. o godzinie 16:00 szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest:
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia strażaków ratowników OSP część druga,
- dostarczenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia karty zgłoszenia podpisanej przez Naczelnika Jednostki OSP, oraz zatwierdzonej przez właściwy Urząd Gminy oraz Komendanta Gminnego (wzór karty w załączeniu),
- dostarczenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność członka Ochotniczej Straży Pożarnej do udziału w akcjach ratowniczych,
- ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat,
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

3. W dniu 22 kwietnia 2010 r. szkolenie w zakresie zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej dla druhów zgłoszonych na szkolenie wskazane w pkt. 2.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniach wymienionych w pkt 2 i 3 po spełnieniu warunków wskazanych powyżej proszone są o zgłoszenie się w siedzibie KP PSP w Brzesku w dniu 21 kwietnia 2010 r. o godzinie 16.00.

Informujemy również, że w ramach obchodów Dnia Strażaka w terminie 08 oraz 09 maja 2010 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, zostanie zorganizowana akcja krwiodawstwa - dla ofiar wypadków drogowych. Serdecznie zapraszamy wszystkich druhów oraz sympatyków jednostek OSP do włączenia się w tą szczytną akcję.
Dla ofiar wypadków drogowych, krew często jest nadzieją na nowe życie, a udział strażaków w jej przeprowadzeniu w znaczący sposób przyczyni się do poniesienia społecznej oceny naszej służby oraz pozytywnego wizerunku strażaka.

Z ramienia KP PSP Brzesko sprawy szkolenia oraz akcji krwiodawstwa prowadzi Naczelnik Wydziału ds. Operacyjno Szkoleniowych st. kpt. Wojciech Podleś tel. 014 68 65 018.

wzór karty zgłoszenia


2007-2012 Komenda Powiatowa Państwej Straży Pożarnej w Brzesku.
www.straz.brzesko.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Oddział w Brzeskustatystyka