» Strona główna
» Akcje ratownicze
» Komunikaty i ogłoszenia
» Statystyka
» Prognoza pogody

AKTUALNOSCI
Szkolenie dowódców dla strażaków OSP

opublikowano: 11-wrzesień-2012
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku informuje, że w miesiącu październiku 2012 roku, planowane jest rozpoczęcie szkolenia dowódców dla strażaków OSP.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest:
1. ukończenie szkolenia strażaków ratowników OSP część druga,
2. ukończenie kursu ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP,
3. co najmniej 3 – letni staż strażaka ratownika OSP (ukończenie kursu strażaków ratowników lub szeregowców przed 01.10.2009 r.),
4. świadectwo ukończenia co najmniej zasadniczej szkoły zawodowej,
5. skierowanie na szkolenie od zarządu OSP potwierdzone przez właściwy organ gminy,
6. zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
7. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Druhowie zainteresowani wzięciem udziału w szkoleniu po spełnieniu warunków wskazanych powyżej proszeni są o przesłanie do dnia 19 września 2012 r. do KP PSP w Brzesku dokumentów wymienionych w punktach: od 4 – 7 (pkt 4 – kserokopia). Informacja o dacie rozpoczęcia szkolenia zostanie przesłana w terminie późniejszym.
Z ramienia KP PSP Brzesko sprawy szkolenia prowadzi mł. bryg. Wojciech Podleś tel. 014 68 65 019.

W załączeniu Karta Uczestnika Szkolenia oraz wzór Zaświadczenia Lekarskiego.

wzór karty uczestnika szkolenia

wzór zaświadczenia lekarskiego


2007-2012 Komenda Powiatowa Państwej Straży Pożarnej w Brzesku.
www.straz.brzesko.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Oddział w Brzeskustatystyka