» Strona główna
» Akcje ratownicze
» Komunikaty i ogłoszenia
» Statystyka
» Prognoza pogody

AKTUALNOSCI
Komenda Powiatowa PSP w Brzesku informuje, że w miesiącach październik - listopad planowane jest rozpoczęcie szkoleń dla jednostek OSP.

opublikowano: 10-październik-2012
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku informuje, że w miesiącach październik - listopad planowane jest rozpoczęcie następujących szkoleń:

1. W dniu 16 października 2012 r. o godzinie 16:00 w sali szkoleniowej KP PSP w Brzesku rozpoczęcie szkolenia dowódców dla strażaków którzy zostali zgłoszeni na w/w szkolenie.

2. W dniu 06 listopada 2012r. o godzinie 16:00 w sali szkoleniowej KP PSP w Brzesku rozpoczęcie szkolenia strażaków ratowników OSP część I realizowane w oparciu o platformę e-learningową (internetowy system szkolenia) dla członków OSP,

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest:
- dostarczenie najpóźniej do dnia 29 października 2012r. karty zgłoszenia podpisanej przez Naczelnika Jednostki OSP, oraz zatwierdzonej przez właściwy Urząd Gminy oraz Komendanta Gminnego (wzór kary zamieszczony na stronie internetowej KP PSP Brzesko: http://www.straz.brzesko.pl/),
- dostarczenie najpóźniej do dnia 29 października 2012r. orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność członka Ochotniczej Straży Pożarnej do udziału w akcjach ratowniczych (przykładowy wzór zaświadczenia lekarskiego zamieszczony na stronie internetowej KP PSP Brzesko: http://www.straz.brzesko.pl/),
- ukończone 18 lat i nie przekroczone 60 lat,
- posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Elementem niezbędnym do uczestniczenia w tej formie szkolenia jest dostęp do Internetu.

3. W dniu 20 listopada 2012r. o godzinie 16:00 w sali szkoleniowej KP PSP w Brzesku rozpoczęcie szkolenia strażaków ratowników OSP część II.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest:
- zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP część pierwsza,
- dostarczenie najpóźniej do dnia 12 listopada 2012r. karty zgłoszenia podpisanej przez Naczelnika Jednostki OSP, oraz zatwierdzonej przez właściwy Urząd Gminy oraz Komendanta Gminnego (wzór kary zamieszczony na stronie internetowej KP PSP Brzesko: http://www.straz.brzesko.pl/),
- dostarczenie najpóźniej do dnia 12 listopada 2012r. orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność członka Ochotniczej Straży Pożarnej do udziału w akcjach ratowniczych,
- ukończone 18 lat i nie przekroczone 60 lat,
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Informujemy, że zgodnie z art. 19 ust. 1b ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) bezpośredni udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie ochotniczych straży pożarnych, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat, posiadają aktualne badania lekarskie oraz odbyli szkolenie pożarnicze organizowane przez Państwową Straż Pożarną (szkolenia szeregowców organizowane po roku 1992, szkolenia strażaków ratowników OSP część pierwsza organizowane po roku 2006).

W załączeniu Karta Uczestnika Szkolenia oraz wzór Zaświadczenia Lekarskiego.

wzór karty uczestnika szkolenia

wzór zaświadczenia lekarskiego


2007-2012 Komenda Powiatowa Państwej Straży Pożarnej w Brzesku.
www.straz.brzesko.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Oddział w Brzeskustatystyka