» Strona główna
» Akcje ratownicze
» Komunikaty i ogłoszenia
» Statystyka
» Prognoza pogody

AKTUALNOSCI
Symulator pożaru - kolejny krok do nowoczesności i poprawy wyszkolenia strażaków z terenu powiatu brzeskiego

opublikowano: 10-październik-2012
W Komendzie Powiatowej PSP w Brzesku od połowy września trwały ćwiczenia strażaków zarówno zawodowych jak również ochotników z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z wykorzystaniem mobilnego trenażera pożaru.
Mobilny symulator pożaru daje możliwość uzyskania całkowicie realistycznych warunków do walki z pożarem (rozmiar pożaru, zachowanie płomieni, temperatura, hałas); prowadzenia akcji poszukiwawczej i ratunkowej (intensywność oświetlenia, intensywność zadymienia, przeszkody); samodzielnego projektowania scenariuszy zdarzenia i nieograniczonego powtarzania dokładnie tego samego scenariusza (porównywania zachowań szkolonych i stosowanych technik ratowniczo gaśniczych).
Urządzenie symuluje budynek mieszkalny, w którym pomieszczenia wyposażone są w specjalistyczny osprzęt pozwalający na prowadzenie ćwiczeń doskonalących z zakresu taktyki działań ratowniczo-gaśniczych, umożliwiając ocenę strażaka w warunkach szczególnie niebezpiecznych, symulując w sposób bardzo realistyczny, zjawiska zachodzące podczas pożaru wewnętrznego.
Przeprowadzając szkolenie zarówno dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych jak i funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Brzesku, chcieliśmy dokonać sprawdzenia oraz doskonalić umiejętności pracy ludzi w warunkach szczególnie uciążliwych. W KP PSP w Brzesku udało się przeszkolić 44 zawodowców i 114 strażaków ochotników.

Umiejętności i nawyki zdobyte podczas tego rodzaju ćwiczeń mogą być bardzo przydatne podczas rzeczywistych działań ratowniczo gaśniczych.
2007-2012 Komenda Powiatowa Państwej Straży Pożarnej w Brzesku.
www.straz.brzesko.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Oddział w Brzeskustatystyka