» Strona główna
» Akcje ratownicze
» Komunikaty i ogłoszenia
» Statystyka
» Prognoza pogody

AKTUALNOSCI
Uroczysta zbiórka w Komendzie Powiatowej PSP w Brzesku - ślubowanie strażaków: Grzegorza Rębacza i Krzysztofa Damiana.

opublikowano: 13-grudzień-2012

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka

UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ

być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia.
Wykonując powierzone mi zadania,

ŚLUBUJĘ

przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych.
ŚLUBUJĘ

strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.

Tymi słowami w dniu 30 listopada 2012 r. złożyli uroczyste ślubowanie przed brygadierem Dariuszem Pęcakiem, Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku w obecności koleżanek i kolegów, nowo mianowani strażacy Grzegorz Rębacz i Krzysztof Damian.

Przed rozpoczęciem służby w Komendzie Powiatowej PSP w Brzesku nowo przyjęci strażacy musieli przejść szereg badań i testów mających na celu stwierdzenie ich przydatności do służby. Teraz, pełniąc służbę przygotowawczą, przez kolejne trzy lata będą udowadniać, że kwalifikują się do służby w Państwowej Straży Pożarnej ratując ludzkie życie i mienie.

Życzymy im powodzenia i wielu sukcesów zarówno w pracy zawodowej jak również w życiu osobistym.

GALERIA - Ślubowanie Grzegorz Rębacz i Krzysztof Damian
opublikowano:13-grudzień-20122007-2012 Komenda Powiatowa Państwej Straży Pożarnej w Brzesku.
www.straz.brzesko.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Oddział w Brzeskustatystyka