» Strona główna
» Akcje ratownicze
» Komunikaty i ogłoszenia
» Statystyka
» Prognoza pogody

AKTUALNOSCI
„Bezpieczne zimowisko – otwarte strażnice 2013”

opublikowano: 04-styczeń-2013
Od 14 stycznia 2013r. rozpoczyna się 6 tygodniowy okres ferii zimowych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Z myślą o dzieciach pozostających w tym okresie w domach, przebywających na półkoloniach jak i też korzystających ze zorganizowanych form wypoczynku, jak co roku zorganizowano następujące akcje:

- „Bezpieczne zimowisko – otwarte strażnice 2013” - Państwowa Straż Pożarna, zapewnieni w tym okresie zorganizowanym grupom dzieci i młodzieży możliwość zwiedzania Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych oraz zapoznania się ze sprzętem i działalnością PSP. Przyczyni się to do poszerzenia wiedzy o ochronie przeciwpożarowej wśród społeczeństwa, a przede wszystkim do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży.


Zachęcamy również do udziału w konkursie plastycznym Komendanta Głównego PSP. Tegoroczna XV edycja będzie przebiegać pod hasłem „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu!”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w czterech kategoriach: uczniowie klas od I-III szkoły podstawowej, uczniowie klas od IV-VI szkoły podstawowej, uczniowie gimnazjum oraz uczniów specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych, wychowanków warsztatów i ośrodków terapii zajęciowej, wychowanków świetlic terapeutycznych (bez ograniczeń wiekowych).
Więcej szczegółów na ten temat znajduje się na stronie internetowej www.straz.gov.pl

Zgłoszenia chętnych do skorzystania z naszej oferty prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w celu ustalenia zasad i terminu zwiedzania.

Numery telefonów kontaktowych: 014 6865010 lub 014 6865024.
Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie zwiedzania strażnicy KP PSP w Brzesku lub budowy lodowisk: Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej mł.bryg. Janusz Potera.

Na naszej stronie internetowej w zakładce: Straż radzi – bezpieczne ferie; znajduje się Vademecum dla organizatorów zimowego wypoczynku „Bezpieczne zimowisko 2013”
2007-2012 Komenda Powiatowa Państwej Straży Pożarnej w Brzesku.
www.straz.brzesko.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Oddział w Brzeskustatystyka