» Strona główna
» Akcje ratownicze
» Komunikaty i ogłoszenia
» Statystyka
» Prognoza pogody

AKTUALNOSCI
Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część pierwsza.

opublikowano: 06-listopad-2014
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku informuje, że w dniu 17 listopada 2014 r. o godzinie 16:00 w sali szkoleniowej KP PSP w Brzesku będzie miało miejsce rozpoczęcie szkolenia strażaków ratowników OSP cześć pierwsza.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest:

- dostarczenie najpóźniej do dnia 13 listopada 2014 r. karty zgłoszenia podpisanej przez Naczelnika Jednostki OSP, oraz zatwierdzonej przez właściwy Urząd Gminy oraz Komendanta Gminnego (wzór kary w załączeniu poniżej),
- dostarczenie najpóźniej do dnia 13 listopada 2014 r. kserokopii orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność członka Ochotniczej Straży Pożarnej do udziału w akcjach ratowniczych (przykładowy wzór zaświadczenia w załączeniu poniżej, kserokopię prosimy wykonać na odwrocie karty zgłoszenia),
- ukończone 18 lat i nie przekroczone 60 lat,
- dostarczenie kopii ubezpieczenia zbiorowego jednostki OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków,

Informujemy, że zgodnie z art. 19 ust. 1b ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) bezpośredni udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie ochotniczych straży pożarnych którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat, posiadają aktualne badania lekarskie oraz odbyli szkolenie pożarnicze organizowane przez Państwową Straż Pożarną (szkolenia szeregowców organizowane po roku 1992, szkolenia strażaków ratowników OSP część pierwsza organizowane po roku 2006).

wzór karty uczestnika szkolenia

wzór zaświadczenia lekarskiego


2007-2012 Komenda Powiatowa Państwej Straży Pożarnej w Brzesku.
www.straz.brzesko.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Oddział w Brzeskustatystyka