» Strona główna
» Akcje ratownicze
» Komunikaty i ogłoszenia
» Statystyka
» Prognoza pogody

AKTUALNOSCI
Turniej piłki halowej o puchar Komendanta Powiatowego PSP w Brzesku oraz nagrodę Starosty Powiatu Brzeskiego.

opublikowano: 19-styczeń-2015
W ramach inicjowania przedsięwzięć w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z art. 13 ust. 6 pkt. 16 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1340 z późn. zm.), Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku zaprasza strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu brzeskiego do udziału w organizowanym w miesiącu lutym turnieju piłki halowej o puchar Komendanta Powiatowego PSP w Brzesku oraz nagrodę Starosty Powiatu Brzeskiego.

Warunkiem uczestniczenia w turnieju jest zgłoszenie przez daną jednostkę OSP drużyny (drużyna może liczyć od 5 do 10 osób), w skład drużyny mogą wchodzić strażacy OSP, którzy posiadają uprawnienia do udziału w działaniach ratowniczych (ukończone szkolenie pożarnicze uprawniające do udziału w działaniach ratowniczych, aktualne badania lekarskie, wiek 18 – 65 lat).

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres Komendy Powiatowej PSP w Brzesku, ul. Solskiego 16, lub fax 14 68 65 012 do dnia 26 stycznia 2015 r. Terminy rozgrywek będą zależne od ilości zgłoszonych drużyn i zostaną przekazane zainteresowanym odrębnym pismem. Z ramienia KP PSP w Brzesku sprawę prowadzi mł. bryg. Wojciech Podleś tel. 14 68 65 018.
2007-2012 Komenda Powiatowa Państwej Straży Pożarnej w Brzesku.
www.straz.brzesko.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Oddział w Brzeskustatystyka