» Strona główna
» Akcje ratownicze
» Komunikaty i ogłoszenia
» Statystyka
» Prognoza pogody

AKTUALNOSCI
Szkolenie strażaków ratowników OSP cześć II oraz szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego.

opublikowano: 11-marzec-2015
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku informuje, że w miesiącach marzec - kwiecień 2015 r. planowane jest rozpoczęcie następujących szkoleń:

1. W dniu 30 marca 2015 r. o godzinie 16:00 w sali szkoleniowej KP PSP w Brzesku będzie miało miejsce rozpoczęcie szkolenia strażaków ratowników OSP cześć II zawierające w treści programowej szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest:
- ukończenie szkolenia strażaków ratowników OSP część I lub szkolenia szeregowców organizowanego przed rokiem 2006,
- dostarczenie do dnia 26 marca 2015 r. karty zgłoszenia podpisanej przez Naczelnika Jednostki OSP, oraz zatwierdzonej przez właściwy Urząd Gminy oraz Komendanta Gminnego (wzór kary zamieszczony na stronie internetowej KP PSP Brzesko: http://www.straz.brzesko.pl/),
- dostarczenie do dnia 26 marca 2015 r. kserokopii orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność członka Ochotniczej Straży Pożarnej do udziału w akcjach ratowniczych (przykładowy wzór zaświadczenia lekarskiego zamieszczony na stronie internetowej KP PSP Brzesko: http://www.straz.brzesko.pl/, kserokopię prosimy wykonać na odwrocie karty zgłoszenia),
- ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,
- posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

2. W dniu 20 kwietnia 2015 r. o godzinie 16:00 w sali szkoleniowej KP PSP w Brzesku będzie miało miejsce rozpoczęcie szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest:
- ukończenie szkolenia strażaków ratowników OSP realizowanego jednoetapowo lub szkolenia strażaków ratowników OSP część II,
- dostarczenie najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2015 r. karty zgłoszenia podpisanej przez Naczelnika Jednostki OSP, oraz zatwierdzonej przez właściwy Urząd Gminy oraz Komendanta Gminnego (wzór kary zamieszczony na stronie internetowej KP PSP Brzesko: http://www.straz.brzesko.pl/),
- dostarczenie najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2015 r. kserokopii orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność członka Ochotniczej Straży Pożarnej do udziału w akcjach ratowniczych (przykładowy wzór zaświadczenia lekarskiego zamieszczony na stronie internetowej KP PSP Brzesko: http://www.straz.brzesko.pl/, kserokopię prosimy wykonać na odwrocie karty zgłoszenia),
- ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,
- posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

wzór karty uczestnika szkolenia

wzór zaświadczenia lekarskiego


2007-2012 Komenda Powiatowa Państwej Straży Pożarnej w Brzesku.
www.straz.brzesko.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Oddział w Brzeskustatystyka