motto
mł. bryg. mgr inż. Jacek Ryncarz
Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
mł. bryg. mgr inż. Jacek Ryncarz