motto
Komenda

Staramy się tworzyć nowoczesną, profesjonalną i wysoce skuteczną formację ratowniczą, dbającą o życie, zdrowie, bezpieczeństwo oraz mienie mieszkańców powiatu brzeskiego.

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku szanując tradycje pożarnicze jest otwarta na innowacyjne rozwiązania, stara się być instytucją przyjazną dla mieszkańców naszego powiatu.

 

Poczucie bezpieczeństwa ludzi mieszkających na terenie powiatu brzeskiego jest priorytetem wszystkich prowadzonych przez naszą formację działań.

 

Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku

pdf
Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku