motto

Teren Działania

Teren Działania

Powiat, w tym szczególnie jego centralna część z miastem Brzesko, położony jest w obrębie wysoko zurbanizowanego pasma, przecinającego Południową Polskę.

Południowa część powiatu leży w obszarze Pogórza Wielickiego, a północna część w Kotlinie Sandomierskiej.

Powierzchnia : 590 km2

Ludność : ok. 91 tyś z czego 20% - ludność miejska.

W skład powiatu wchodzi siedem gmin tj.

1. Gmina Brzesko,

2. Gmina Borzęcin,

3. Gmina Czchów,

4. Gmina Dębno,

5. Gmina Gnojnik,

6. Gmina Iwkowa,

7. Gmina Szczurowa.

 

Powiat graniczy z 6 sąsiednimi powiatami tj. bocheńskim, limanowskim, nowosądeckim, tarnowskim, dąbrowskim, proszowickim.

 

Na terenie całego powiatu funkcjonuje 59 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego 13 należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.