motto
KRWIODAWSTWO

Honorowym Dawcą Krwi zostaje każdy, kto chociaż raz oddał honorowo krew. Otrzymuje wówczas tytuł i legitymację „Honorowego Dawcy Krwi”. Wydaje ją odpowiednia jednostka publicznej służby krwi. To jednak tylko formalne określenie. Jego prawdziwy sens jest dużo głębszy.

Krwiodawca to człowiek o większej niż przeciętna wrażliwości na sprawy ludzkie, skłonny do bezinteresownego działania na rzecz nawet nieznanego chorego czy ofiary wypadku.
Honorowy dawca krwi to także pewna postawa życiowa, wynikająca z dużego zrozumienia dla potrzeby leczenia krwią lub ratowania życia ludzkiego przez podanie niezastąpionego leku, jakim jest krew. To altruista, stawiający sobie za cel pomaganie innym, być może również swoim bliskim, kolegom przyjaciołom – czasem, jak wykazują liczne przypadki, także sobie samemu.

Honorowy dawca krwi to człowiek, taki jak Ty, kiedy podejmie decyzję o podzieleniu się cząstką siebie z innymi.

Oddawaniu krwi często towarzyszy odczucie, że ten cenny dar uratuje komuś życie. Czując przepływ kolejnych mililitrów tego życiodajnego płynu z Twojej żyły do specjalnego worka możesz mieć świadomość, że dzięki Tobie ktoś inny zyskuje szansę na wiele pięknych chwil, przeżyć, doznań. Być może zyskuje szansę bezinteresownego zrobienia czegoś dla innych ludzi. Najczęściej nie wiesz kim jest osoba, która otrzyma Twoją krew. Możesz być jednak pewien, że jest czyjąś matką, babcią lub siostrą, czyimś ojcem, dziadkiem lub bratem, czyjąś przyjaciółką lub przyjacielem. Jest dokładnie tak, jak z każdym krwiodawcą, który nie zna ani Ciebie, ani Twoich bliskich, a przecież każdy z nas może stać się biorcą. Każdy krwiodawca może uzyskać bezpłatnie wyniki swoich badań laboratoryjnych (oznaczenie grupy krwi z wpisem do dokumentu, morfologia, badania wirusologiczne). Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne. U niewielkiej ilości dawców (ok.2,5%) mogą wystąpić krótkotrwałe, zwykle zawroty głowy. Na wszystkich etapach oddawania krwi używa się wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku, w związku z czym, nie grozi Ci zakażenie wirusami przenoszonymi drogą krwi. Poza tym, nim zakwalifikujemy kogoś jako dawcę, musi on u nas przejść badania lekarskie i laboratoryjne. Musimy mieć pewność, że jego krew będzie bezpieczna dla biorcy.

Po oddaniu krwi pełnej lub preparatu otrzymasz ekwiwalent o równowartości 4.500 kcal (czekolada). Dzień oddawania krwi jest wolny od nauki, pracy! (nieobecność usprawiedliwiona). Należy tylko pamiętać o zabraniu odpowiedniego zaświadczenia.