motto

OSP

Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) – umundurowana, wyposażona w specjalistyczny sprzęt jednostka ratownicza, przeznaczona w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami, posiadająca wielowiekową tradycję oraz doświadczenie.

Na terenie powiatu brzeskiego funkcjonuje 59 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zrzeszających 1983 strażaków.

Spośród wszystkich jednostek 13 z nich funkcjonuje w Krajowym Systemie Raowniczo Gaśniczym ( KSRG ) zrzeszając 716 członków z czego ponad 350 spełnia wymagania udziału w bezpośrednich działaniach ratowniczych, będących w stałej gotowości operacyjnej do podejmowania działań w celu ratowania zagrożeonego zycia ludzkiego ludzkiego i wszelkiego mienia.