motto

Podstawowe założenia systemu

Podstawowe założenia Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego:

  • Organizacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu; 
  • Walka z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi;
  • Organizacja stanowisk kierowania oraz dysponowanie sił i środków systemu do działań ratowniczych; 
  • Kierowanie działaniem ratowniczym; 
  • Prowadzenie dokumentacji zdarzeń oraz funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego; 
  • Organizacja odwodów operacyjnych.