motto

RODO

Administratorem danych osobowych jest:

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

z siedzibą:

32-800 Brzesko, ul. Solskiego 16
 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest:

bryg. Marcin Wolanin

oraz osobę zastępującą inspektora ochrony danych, którą jest:

Alicja Święch

Z inspektorem można skontaktować się poprzez e-mail:

daneosobowe@straz.krakow.pl

pdf
Informacja o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z obsługą petentów
pdf
Informacja o ochronie danych osobowych w postępowaniu administracyjnym
pdf
Obowiązek informacyjny
pdf
Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów Systemu Wspomagania Decyzji PSP
pdf
Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej mających dostęp do SWD PSP
pdf
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej