motto

RODO

Administratorem danych osobowych jest:

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

z siedzibą:

32-800 Brzesko, ul. Solskiego 16
 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest:

bryg. Marcin Wolanin


Z inspektorem można skontaktować się poprzez e-mail:

daneosobowe@straz.krakow.pl

pdf
Informacja o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z obsługą petentów
pdf
Informacja o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych
pdf
Informacja o ochronie danych osobowych w postępowaniu administracyjnym
pdf
Obowiązek informacyjny