motto
Akcje straży pożarnej
na terenie powiatu w roku
2020
Hełm strażacki
Akcje ogółem
779
Tablica ostrzegawcza
Miejscowe Zagrożenia
584
Zapałka
Pożary
168
Telefon
Fałszywe alarmy
27
Akcje straży pożarnej
na terenie powiatu w roku
2019
Hełm strażacki
Akcje ogółem
1322
Tablica ostrzegawcza
Miejscowe Zagrożenia
1084
Zapałka
Pożary
214
Telefon
Fałszywe alarmy
24
Akcje straży pożarnej
na terenie powiatu w roku
2018
Hełm strażacki
Akcje ogółem
1020
Tablica ostrzegawcza
Miejscowe Zagrożenia
805
Zapałka
Pożary
192
Telefon
Fałszywe alarmy
23
Akcje straży pożarnej
na terenie powiatu w roku
2017
Hełm strażacki
Akcje ogółem
1049
Tablica ostrzegawcza
Miejscowe Zagrożenia
806
Zapałka
Pożary
220
Telefon
Fałszywe alarmy
23
Akcje straży pożarnej
na terenie powiatu w roku
2016
Hełm strażacki
Akcje ogółem
820
Tablica ostrzegawcza
Miejscowe Zagrożenia
624
Zapałka
Pożary
186
Telefon
Fałszywe alarmy
10
Akcje straży pożarnej
na terenie powiatu w roku
2015
Hełm strażacki
Akcje ogółem
1017
Tablica ostrzegawcza
Miejscowe Zagrożenia
746
Zapałka
Pożary
249
Telefon
Fałszywe alarmy
22

KPPSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku szanując tradycje pożarnicze jest otwarta na innowacyjne rozwiązania, stara się być instytucją przyjazną dla mieszkańców naszego powiatu

JRG

Jednostka Ratownicza Gaśnicza jest komórką organizacyjną Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

OSP POWIAT

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych jako organizacje pozarządowe, stanowią ważny element krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) bezpieczeństwa państwa