motto

Zakład o zwiekszonym ryzyku wystapienia poważnej awarii przemysłowej

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 519) oraz na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 grudnia 2015 roku, w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej,  podaję do publicznej wiadomości:

Na terenie powatu brzeskiego znajduje sie jeden zakład zaliczony do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:

Carlsberg Polska S.A. Browar Okocim z siedzibą: 32-800 Brzesko, ul. Browarna 14

Informacja publiczna: https://carlsbergpolska.pl/media/23924/informacja-do-wiadomo%C5%9Bci-publicznej-21-05-2018.pdf