motto

Zarząd ZOSP

Siedziba zarządu:

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Brzesku zlokalizowany jest w: 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku 
32-800 Brzesko ul. Solskiego 16 


Adres do korespondencji: 
Zarząd Oddziału Powiatowego 
Urząd Gminy, 32-820 Szczurowa, ul. Lwowska 2

 

Władze zarządu:

PREZES ZOP ZOSP RP - Marian Zalewski 
Wiceprezes - Piotr Strojny 
Wiceprezes - Dariusz Pęcak 
Wiceprezes - Wojciech Rzepa 
Wiceprezes - Marek Chudoba 
Sekretarz - Marian Czarnik 
Skarbnik - Piotr Musiał 
Członek Prezydium - Andrzej Potępa 
Członek Prezydium - Bogusław Kamiński 
Członek Prezydium - Janusz Kwaśniak 
Członek Prezydium - Bogdan Bibro 
Członek - Grzegorz Małek 
Członek - Krzysztof Rachwał 
Członek - Leszek Klimek 
Członek - Łukasz Curyło 
Członek - Paweł Kraj 
Członek - Andrzej Górski 
Członek - Kazimierz Święch 
Członek - Piotr Mikuś 
Członek - Henryk Giemza 
Członek - Jan Misiorowski 
Członek - Marek Łucarz 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Adam Cebula 
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej - Stanisław Kozdrój 
Sekretarz – Kazimierz Tyrcha 
Członek - Jan Robak 
Członek - Kazimierz Pałucki 
Członek - Jan Curyło 
Członek - Piotr Pacut